Tietosuojaseloste

Miracle-palvelut Oy:n tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Miracle-palvelut Oy
Nyyrikintie 14
33540 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Miracle-palvelut Oy/ Mira Åfelt
Nyyrikintie 14
33540 Tampere
0505352798
mira@miraclepalvelut.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Miracle-palvelut Oy/ Mira Åfelt
Nyyrikintie 14
33540 Tampere
0505352798
mira@miraclepalvelut.fi

2. Rekisteröidyt 

Asiakkaat ( myös tulevat) , henkilöstö, yhteistyökumppanit 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella  
 • Henkilötietoja käsitellään työsuhteen ja/tai vuokratyösuhteen perusteella
 •  Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin) 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 •  asiakassuhteen hoitaminen 
 • Työsuhteen tai vuokratyösuhteen hoitaminen
 •  palveluistamme kertominen 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

 • nimi 
 • Syntymäaika ( arvonlisäverottomat asiakkaat)
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 


Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot :

Miracle-palvelut Oy/ Mira Åfelt

mira@miraclepalvelut.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Yksityisesti ylläpidetty tietolähde, Miracle-palvelut Oy

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 •  asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
 •  asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Työntekijältä itseltään työn haun ja/tai työsuhteen alkamisen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Miracle-palvelut OY:n ulkopuolelle.   

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

Elisa

Sigmatic/Nebula

Lenio

Visma

Woocommerce/wordpress

8. Käsittelyn kesto 

 •  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja esimerkiksi verovähennyksen hakemista varten tietoja tarvitaan 
 • Työsuhteessa ja/tai vuokratyösuhteessa olevien tietoja säilytetään lain vaatima aika

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Miracle-palvelut Oy.n  työntekijät.  

Ulkoistamme henkilötietojen käsittelyä Homeros Oy:lle, Lenio Oy:lle, Mainostoimisto Bananakselle sekä Vismalle .

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

12. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

Google Analytics privacy overview (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Opt out of Google Analytics tracking (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB)